Näin käsittelet eroa lapsen kanssa

 Ero ei ole tabu, vaan se saa näkyä ja kuulua muun muassa lapsen leikeissä, puheissa ja piirustuksissa. Lapsen ikä ja valmiudet tulee kuitenkin huomioida, kun eroa käsittelee lapsen kanssa.

Eron käsittelyä leikin keinoin

"eron keskellä lapsi tarvitsee paljon yhdessäoloa."

Lapset käsittelevät eroa usein leikin kautta. Lasta voi kannustaa leikkimään juuri niin, kuin lapselle on luontaista. Leiki myös yhdessä lapsen kanssa, sillä eron keskellä lapsi tarvitsee paljon yhdessäoloa. Lapsi saattaa leikeissään palata vanhaan ja turvalliseen, eli aikaan ennen eroa. Tämä on täysin normaalia, eikä lasta pidä korjata tai asiasta huolestua. Jos lapsen leikki muuttuu hurjaksi tai väkivaltaiseksi, on asiaan hyvä reagoida ja miettiä, mistä asia voi johtua. Siitä kannattaa myös jutella lapsen kanssa. Lapselle vanha, tuttu leikki voi olla myös tapa selviytyä vaikeista tunteista, joita ei oikein osaa selittää.

Pienelle lapselle myös piirtäminen voi olla hyvä tapa tunteiden ilmaisemiseen.

Kirjoista apua eron käsittelemiseen

Eroa voi käsitellä pienen tai leikki-ikäisen lapsen kanssa satukirjojen avulla. Tee yhdessä lapsen kanssa retki kirjastoon ja lainatkaa lapselle sopivia, eroa käsitteleviä satukirjoja, joita voitte lukea yhdessä.

Myös nuorille on olemassa eroa käsitteleviä kirjoja. Lukeminen onkin monelle sopiva keino käsitellä eroa. Voit ladata tästä listan, johon on koottu eroa käsitteleviä kirjoja. Listalta löytyy sekä lastenkirjoja, nuortenkirjoja että aikuisille sopivaa eroa käsittelevää kirjallisuutta.

Vanhojen muistelu auttaa suruun

"Lapselta ei tule ottaa menneisyyttä pois."

Vaikka vanhojen valokuvien katselu ja vanhojen muistelu saattavat tehdä itselle kipeää, voivat ne olla hyvä tapa auttaa lasta surun keskellä. Lapselta ei tule ottaa menneisyyttä pois. Uuteen kotiin, esimerkiksi lapsen omaan huoneeseen tai yöpöydälle, voi myös laittaa yhteiskuvan lapsesta ja toisesta vanhemmasta. Usein lapsi ikävöi toista vanhempaansa ollessaan tästä erossa.

Vertaistuesta tutkitusti apua

Vertaistuki tutkitusti nopeuttaa selviämisprosessia. Suru on aina hieman helpompi kantaa, kun tietää, ettei ole ainoa vastaavaa surua kokenut. Barnavårdsföreningen ja muut järjestöt järjestävät vertaistukiryhmiä eri ikäisille lapsille sekä aikuisille. Lasta voi kannustaa juttelemaan erosta myös muiden eroperheiden lasten kanssa. Juttelemalla kavereiden kanssa lapsi voi myös saada uusia ajatuksia siitä, että vaikka eron aika on rankkaa, niin siitä selviää.

poni 2560px

Puhuminen kannattaa

Lasta kannattaa kannustaa puhumaan erosta ja siihen liittyvistä tunteista. Lapselta voi kysyä, miltä hänestä tuntuu eri tilanteissa, ja auttaa häntä tunteiden nimeämisessä. Lapselta ei kuitenkaan kannata udella asioita, vaan parempi tapa on käyttää lapsen itsensä luomat tilanteet hyväksi.

"Usein auttaa, kun antaa ajan kulua ja näyttää lapselle eri tavoin, että on läsnä ja lapsen tukena."

Lapsilla on erilainen tarve käsitellä eroa keskustelemalla, eikä kannata huolestua, vaikkei lapsi haluaisi puhua. Usein auttaa, kun antaa ajan kulua ja näyttää lapselle eri tavoin, että on läsnä ja lapsen tukena.

Lapsen tullessa toisen vanhemman luota ei kannata ristikuulustella ja kysellä, mitä kaikkea toisen vanhemman kanssa on tehty. Sen sijaan kannattaa kysyä, onko lapsella ollut mukavaa ja haluaako hän kertoa jotakin.

Osalle lapsista on luontaista puhua ulkopuolisen kanssa. Sopiva henkilö voi olla esimerkiksi koulukuraattori tai -psykologi tai kunnan perheterapeutti. Myös Barnavårdsföreningen tarjoaa maksuttomia käyntejä eroperheille, jolloin keskustelemaan voi tulla vanhempi tai vanhemmat, koko perhe tai lapset.

Välillä on hyvä saada ajatukset toisaalle 

Toisinaan on hyvä unohtaa ero ja sureminen. Lapsia ja nuoria kannattaa kannustaa tekemään normaaleita asioita ja hakeutumaan ystävien seuraan. Tekemällä mukavia asioita voi itsekin paremmin. Paha olo ja esimerkiksi vihan tunteet tulee sallia, mutta niihin ei pidä jäädä vellomaan. Nyrkkisääntönä onkin, että jos nuoren pääasiallinen tunne on suru pidemmän aikaa, eikä se näytä hellittävän, on hyvä hakea apua.

Nuoret käyttävät usein sujuvasti musiikkia terapiakeinona. Musiikin avulla voi nopeuttaa omaa prosessia, sillä musiikki avaa tunnekanavia, joita ei aina esimerkiksi keskustelemalla pysty avaamaan. Myös urheilu, mukavat harrastukset ja luonnossa liikkuminen voivat auttaa laittamalla ajatukset välillä toisaalle.

 

Jaa artikkeli: